Промокод: XXXXXX

Угода користувача

Дана Угода користувача (далі також – «Угода») регулює відносини щодо використання функцій Сайту та загальні умови можливого надання Послуг між ТОВ «Еліт-веб» (ЄДРПОУ 41838700) яка є юридичною особою, що діє на підставі Статуту, (далі також – «Власник Сайту»), з одного боку, та фізичною або юридичною особою, яка прийняла умови цієї Угоди шляхом приєднання до цієї Угоди в цілому і беззастережно (далі також – «Користувач сайту»), з іншого боку, далі при спільній згадці «Сторони», а окремо – «Сторона».

Ця Угода та відносини Сторін, що виникли з цієї Угоди, регулюються законодавством України.

загальні положення

У цьому документі та зв'язаних з ним відносинах Сторін застосовуються такі терміни та визначення:

  • Сайт Власника/ Сайт - інтернет-сайт, розміщені в домені https://elit-web.ua та його піддоменах.
  • Угода — це угода з усіма доповненнями та змінами
  • Адміністрація/представник Сайту, Власника Сайту – особа уповноважена Власником сайту на дії, передбачені Угодою.
  • Відвідувач - будь-яка особа, яка перейшла на Сайт і знаходиться на ньому, використовуючи його властивості для ознайомлення з контентом розміщеним на Сайті.
  • Користувач — дієздатна фізична особа, яка приєдналася до цієї Угоди у власному інтересі або виступає від імені та в інтересах юридичної особи, яку він представляє.

Будь-який відвідувач Сайту з власної волі може заповнити надану для цього форму та стати Користувачем.

Сайт містить інформацію та матеріали про послуги, які в подальшому можуть бути надані Користувачеві у разі укладання реального Договору на надання послуг.

Якщо якась фізична особа зареєструвалася як Користувач від імені уповноваженої її на те юридичної особи, це означає, що юридична особа приймає Угоду в повному обсязі з наступними наслідками.

Зокрема при використанні Сайту Користувач не має права видавати себе за іншу людину чи представника організації та/або спільноти без достатніх прав на те, в тому числі за співробітників Сайту, а також застосовувати будь-які інші форми та способи незаконного представництва інших осіб у мережі Інтернет, а також вводити Користувачів, Сайт та його представників в оману щодо властивостей та характеристик будь-яких суб'єктів чи об'єктів.

У разі виявлення порушення прав та/або інтересів у зв'язку з використанням Сайту, в тому числі іншим Користувачем, слід повідомити про це Адміністрацію/представника Сайту шляхом надсилання письмового повідомлення, повідомлення по телефону з докладним викладом обставин порушення та/або гіпертекстовим посиланням на сторінку, містить матеріали, якими порушуються відповідні права та/або інтереси Сайту.

Інтелектуальні права

Всі об'єкти, доступні за допомогою Сайту, включаючи елементи дизайну, текст, графічні зображення, ілюстрації, відео, програми для ЕОМ, бази даних, музика, звуки та інші об'єкти, розміщені в рамках Сайту, є об'єктами виняткових прав Сайту та інших правовласників . Сайт надає Користувачеві право його функціонального використання Сайту в межах його загальних функціональних можливостей.

Використання Сайту іншими способами, у тому числі шляхом копіювання (відтворення) розміщеного на Сайті Контенту, а також елементів дизайну, програм для ЕОМ і баз даних, що входять до складу Сайту, їх декомпіляція, модифікація, і подальше поширення, публічний показ, доведення до загальної інформації , суворо заборонені, якщо інше не передбачено цією Угодою та укладеними Договорами.

Користувач не має права відтворювати, повторювати та копіювати, продавати, а також використовувати для будь-яких комерційних цілей будь-які частини Сайту (включаючи Контент, доступний Користувачеві за допомогою Додатків), або доступ до них, крім тих випадків, коли Користувач отримав такий дозвіл від Сайту/Власників Сайту, або коли це прямо передбачено додатковими документами (Договорами, Додатками тощо).

Використання Користувачем Сайту, а також розміщеного в ньому Контенту для особистого некомерційного використання допускається за умови дотримання всіх законів охорони авторського права, суміжних прав, товарних знаків, інших повідомлень про авторство, збереження імені (або псевдоніма) автора/найменування правовласника у незмінному вигляді, збереження відповідного об'єкта у незмінному вигляді. Винятком є випадки, прямо передбачені законодавством України або додатковими документами на використання Сайту.

Сайт може містити посилання на сайти в Інтернеті (сайти третіх осіб). Вказані треті особи та їх контент не перевіряються Сайтом на відповідність тим чи іншим вимогам (достовірності, повноти, законності тощо). Сайт не несе відповідальності за будь-яку інформацію, матеріали, розміщені на сайтах третіх осіб, до яких Користувач отримує доступ у зв'язку з використанням Сайту, а також за доступність таких сайтів або інформації та наслідки їх використання Користувачем.

Посилання (у будь-якій формі) на будь-який сайт, продукт, послугу, будь-яку інформацію комерційного чи некомерційного характеру, розміщену на Сайті, не є схваленням або рекомендацією даних продуктів (послуг, діяльності) з боку Сайту, за винятком випадків, коли Сайт на це прямо вказує.

Повідомлення

Власник Сайту/Адміністрація/Представник сайту має право посилати Користувачеві на вказану ним електронну адресу, телефон, посилання на сторінку в соціальних мережах інформаційні електронні повідомлення про події, що відбуваються в рамках Сайту або у зв'язку з ним.

Заключні положення

Ця Угода регулюється та тлумачиться за законодавством України. Питання, які не врегульовані цією Угодою, підлягають вирішенню відповідно до законодавства України. Усі можливі суперечки, що випливають із відносин, регульованих цією Угодою, вирішуються у порядку, встановленому чинним законодавством України.

Якщо з тих чи інших причин одне або кілька положень цієї Угоди будуть визнані недійсними або не мають юридичної сили, це не означає, що інші положення Угоди є недійсними або не застосовними.

Тимчасова бездіяльність з боку Сайту в разі порушення Користувачем або іншими Користувачами положень Угод не позбавляє Сайт права вжити відповідних дій на захист своїх інтересів пізніше, а також не означає, що Сайт відмовився від своїх прав у разі вчинення подібних або подібних порушень.

Усі суперечки за Угодою або у зв'язку з нею підлягають розгляду в суді за місцезнаходженням Сайту відповідно до чинного процесуального законодавства України.

Ця Угода укладена російською мовою.

Реквізити Сайту:

Найменування: ТОВ «Еліт-веб»
Адреса: 73003, Україна, м. Херсон, вул. Ярослава Мудрого 12/14Б
ЄДРПОУ 41838700
e-mail: office@elit-web.ua